Správný postup při odstranění klíštěte

Při odstraňování klíštěte hraje podstatnou roli čas. I kdyby bylo přisáté klíště infikované, nemusí to automaticky znamenat, že vás nakazí encefalitidou. Virus potřebuje nějaký čas k proniknutí do hostitele. Udává se přibližně dvě hodiny po přisátí. Proto je podstatné po každé vycházce do lesa se prohlédnout a případného parazita okamžitě a hlavně správně odstranit. Stále je zažito mnoho mýtů, jak to provést a jelikož některé z nich jsou spíše na škodu připomeneme si správný postup.


Za žádných okolností na klíště nepoužívejte olej či jakékoliv masti. Ty ho akorát zadusí, což vede k vyvržení jeho střev. Pokud mermomocí hodláte před jeho odstraněním něco aplikovat, použijte dezinfekci a nechte jí chvíli působit. Avšak mnohem vhodnější je ji použít až po jeho odstranění. K vytažení použijeme kleštičky na klíšťata, speciální kartu či pinzetu. Klíště chytíme co nejblíže kůži a pomalým kývavým pohybem ho vytáhneme. Poučku, že se má odstraňovat proti směru hodinových ručiček je naprosto zbytečné si pamatovat, nehraje totiž žádnou roli. Podstatné je postupovat obezřetně, aby se podařilo pokud možno vytáhnout klíště celé. Avšak i když by jeho část v ráně zůstala, nemá to žádný vliv na encefalitidu. Maximálně dojde k zánětu, jenž však není nikterak nebezpečný. Po odstranění místo potřete dezinfekcí, kterou můžete použít i na samotné klíště. Za žádných okolností ho nerozmačkávejte mezi prsty, akorát by jste se tím vystavili nebezpečí onemocnění po kontaktu z jeho střevy. Klíště můžete spláchnout do odpadu nebo využít možnosti ho zaslat do laboratoře na provedení testu na přítomnost klíšťové encefalitidy a boreliózy.